Kommun-Kim

Senaste nytt från Uddevalla kommun

Förändringar vid kommunens grundskolor till hösten

Vid höstterminens start kommer omfattande förändringar på flera av kommunens grundskolor att vara genomförda. Insatserna har som mål att skapa bättre balans i upptagningsområdena och på så vis förbättra arbetsmiljön och studieresultaten samt minska segregationen för Uddevallas grundskoleelever.

Publicerades igår

Ansträngd bemanning inom socialtjänsten

Just nu är det hög sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn bland personalen inom socialtjänsten. Det innebär ett ansträngt läge vad gäller bemanningen i socialtjänstens samtliga verksamheter. Detta omfattar både vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, LSS, personlig assistans, samt verksamheter inom socialpsykiatri och missbruksvård.

Publicerades 2022-01-18

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00