Nyheter Bygga, Bo och Miljö

Renoveringsarbetet på Rimnersvallen

Rivnings- och stabiliseringsarbetet pågår för fullt på Rimnersvallen som ska byggas om och tillgänglighetsanpassas för både besökare och publik.

Publicerades 2022-01-17

En miljon till fortsatta undersökningar vid Bassholmen

Uddevalla kommun får en miljon kronor i bidragspengar från Naturvårdsverket via länsstyrelsen för att göra fördjupade undersökningar av förorenad mark vid Bassholmen. Ett mindre område vid hamnområdet på Bassholmen är avspärrat sedan i somras då en första undersökning visat höga halter av framförallt bly i jorden.

Publicerades 2022-01-14

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00