Avfall och återvinning

Det är Uddevalla Energi som har hand om hushållsavfall och återvinning i Uddevalla kommun. På deras hemsida hittar du information om bland annat återvinningscentraler, källsortering, sophämtning och slamtömning samt information om taxor och regler.

Det finns en del farligt avfall som du absolut inte ska läggas i den vanliga soppåsen, till exempel batterier, elektronik och sprayburkar. För miljöns skull bör även förpackningar sorteras ut och lämnas till en återvinningsstation.

Kommunen ansvarar för att allt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljö. För det betalar alla kommunens invånare en sophämtningsavgift.

Kontakt
Uddevalla Energi
Kundtjänst, telefon 0522-58 08 00 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00