Naturvård, parker

Det mest värdefulla en Uddevallabo äger är närheten till naturen. Det är aldrig långt till skogstäta fjäll eller svalkande bad i sjö och djup havsfjord.

Kärlingesunds naturreservat på Bokenäsets västligaste del.

Kärlingesunds naturreservat på Bokenäsets västligaste del.

Uddevalla kommun har 21 naturreservat och 3 naturvårdsområden, totalt cirka 9800 ha. Vi har också ansvaret för totalt cirka 350 hektar naturmark som till större del består av tätortsnära skog.

Uddevalla kommun arbetar med lokala naturvårdsprojekt, ofta med stöd av den nationella satsningen på lokal naturvård, LONA. Med stöd av LONA har en rapport över kommunens naturvärden tagits fram.

Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen. Men vi måste ta ansvar för natur och djurliv samt visa hänsyn till varandra. Alltså inte störa - inte förstöra.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00