Servicedeklarationer

Uddevalla kommuns servicedeklarationer är en garanti för den service du som medborgare kan förvänta dig när du tar del av kommunens tjänster. I servicedeklarationerna beskrivs den service som kommunen erbjuder utöver det som fastställts i lagstiftning.

Här har vi samlat alla servicedeklarationer.

Omsorg och hjälp

Bostadsanpassning
Daglig verksamhet LSS
Dagverksamhet
Hemtjänst
Gruppbostad LSS
Kompassen
Korttidsboende LSS
Korttidsplats vård och omsorg
Särskilt boende

Bygga, bo, miljö

Bygglov

Trafik och resor

Park- och grönyteskötsel
Parkeringsverksamhet
Vinterväghållning

Näringsliv och arbete

Serveringstillstånd

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00