Förvaltningar

Förvaltningarna består av anställda tjänstemän som utför det arbete som de förtroendevalda har beslutat om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. Uddevalla har fem förvaltningar. Kommundirektör Peter Larsson är kommunens ledande tjänsteman.

Stadshuset

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00