Ungdomsfullmäktige

Vänta inte tills du blir vuxen. Gör din röst hörd!

Ungdomsfullmäktige är ett sätt för unga att påverka olika frågor i kommunen. Om du blir vald som representant kan du vara med och tycka till om olika förslag, både från kommunen och invånarna. Du kan också jobba med frågor du själv tycker är intressanta.

Ungdomsfullmäktige ska öka möjligheten för ungdomar att påverka utvecklingen i kommunen genom att ta upp ungdomsfrågor, fungera som en remissinstans och ge råd till politiker. Ungdomsfullmäktige har dessutom en egen budget på 50 000 kr, som de själva bestämmer över.

Majoriteten av representanterna tillhör inte något politiskt parti utan representerar sina skolor eller områden. Ordförande, vice ordförande och sekreterare, informationsansvarig och ekonomiansvarig röstas fram inför varje läsår. Ungdomsfullmäktige träffas sex gånger per år.

Lämna förslag till ungdomsfullmäktige

Här kan du lämna ett förslag på förändringar eller förbättringar i kommunen till ungdomsfullmäktige. De ungdomar som kommer att bli valda till ungdomsfullmäktige tar sedan upp dessa förslag och förbereder dem för att sedan skicka dem vidare till kommunfullmäktige, där våra styrande politiker sitter och fattar beslut.


Kontakt

Andréa Kihl, +46 522‑69 60 08

Utredare

andrea.kihl@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00