Mitä suomenkielisiä palveluita sinä tarvitset? Kartoitamme tarpeita Uddevallassa

Uddevallan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen

Suomen kieli on yksi viidestä kansallisestä vähemmistökielestä ja ruotsin-suomalaiset muodostavat yhden kansallisista vähemmistöistä. Suomen kielellä on tästä syystä erityisasema Ruotsissa.

Uddevallan kuntalaista noin viidellä prosentilla on suomalaiset sukujuuret. Kunta on kuulunut vuodesta 2013 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Hallintoalueeseen kuuluminen velvoittaa kuntaa seuraavilla tavoilla:

  • Kunta on velvollinen järjestämään suomenkielistä vanhustenhuoltoa (=äldreomsorg) ja lasten päivähoitoa (=barnomsorg) mikäli kuntalaiset niin toivovat                                                                                                                              
  • Kuntalaiset voivat halutessaan käyttää suomen kieltä kunnan kanssa asioidessaan                                         
  • Kunnan tulee kartoittaa suomenkielisten tarpeita  kunnassa
  • Kunnalla on velvollisuus huolehtia suomenkielisen henkilöstön rekrytoinnista

Alla olevan kartoituksen tavoitteena on kerätä tietoa ruotsinsuomalaisten tarpeista kunnassa sekä tiedottamiseen liittyvistä asioista.

Toivomme vastauksia ainostaan Uddevallan kunnan alueella asuvilta. Kysely on henkilökohtainen, joten voit pyytää myös puolisoasi tai täysi-ikäisiä lapsiasi vastaamaan kyselyyn erikseen. 

Kysymys 1

Kysymys 2
Sukupuoli * (obligatorisk)
Kysymys 2Kysymys 3

Kysymys 4
Oletko ollut yhteydessä Uddevallan kuntaan viimeisen vuoden aikana, joko suomen tai ruotsin kielellä? * (obligatorisk)
Kysymys 4
Kysymys 5
Kuinka usein käytät suomen kieltä? * (obligatorisk)
Kysymys 5
Kysymys 6
Missä yhteydessä käytät suomen kieltä? * (obligatorisk)
Kysymys 6


Kysymys 7
Tämä kysymys koskee ainoastaan perheitä, joilla on päiväkoti-ikäisiä lapsia. Onko perheesi kiinnostunut suomenkielisestä lastenhoidosta?
Kysymys 7Kysymys 8
Tämä kysymys koskee ainoastaan perheitä, joilla on peruskouluikäisiä lapsia. Onko perheesi kiinnostunut suomenkielen äidinkielenopetuksesta (modersmålsundervisning)?
Kysymys 8Kysymys 9
Tämä kysymys koskee ainoastaan yli 65-vuotiaita. Oletko kiinnostunut osallistumaan seuraavaan suomenkieliseen toimintaan:
Kysymys 9

Kysymys 10
Oletko kiinnostunut osallistumaan suomenkieliseen kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan? * (obligatorisk)
Kysymys 10


Kysymys 11
Oletko kiinnostunut osallistumaan ruotsinsuomalaisia koskevaan neuvonpitoon? * (obligatorisk)
Kysymys 11Kysymys 12
Mikä on mielestäsi paras tapa saada tietoa kunnan suomenkielisistä palveluista? * (obligatorisk)
Kysymys 12

Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00