Demokratipriset

Uddevalla kommuns demokratipris delas ut årligen för att uppmärksamma och belöna en enskild person/personer, förening eller annan grupp som på ett utmärkande sätt värnar om demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkar olika former av diskriminering i Uddevalla.

Demokratipriset består av ett diplom samt 10 000 kr. Priset delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni, om pandemilagen och smittspridningen tillåter. Annars delas priset ut vid vårens sista kommunfullmäktige i juni.

Vem vill du nominera?

Till nomineringen »

Förslag på vinnare och motiveringar lämnas in av invånare i Uddevalla kommun.

Tänk fritt kring demokrati, mänskliga rättigheter och/eller motverkande av olika former av diskriminering i Uddevalla. Nominerad kan vara person, grupp, förening eller annan sammanslutning som är folkbokförd i Uddevalla kommun eller som har sin verksamhet i Uddevalla kommun. Priset kan inte tilldelas verksamheter som ingår i kommunkoncernen.

Jury för demokratipriset är demokratiberedningen.

Förslag till nominering av demokratipris

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00