Sammanträdeskalender

Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för januari - juni 2021

Nämnd/styrelse

jan

feb

mars

april

maj

juni

Tid

Kommunfullmäktige

Inställt

10

10

14

12

10*

17.30

*9.00

Kommunstyrelsen

27

24

31

28

26

16

11.00

Barn och utbildningsnämnden

19

18

25

22

20

11

8.30

Kultur och fritidsnämnden

14

3

3

7

5

2

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

21

16

18

15

11

8

8.30

Socialnämnden

20

17

17

21

19

15

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

-

3

3

7

5

2

13.30

Arbetsmarknads och integrationsutskott

-

2

9

6

4, 27*

-

8.00
*13.00

Demokratiberedningen

-

11

10

8

12

-

13.30

Jävsutskottet

12

2

9

8*

4

1

13.00 *8.30

Personalutskottet

-

3

3

7

5

2

10.00

Hälsopolitska rådet

26

-

30

-

-

1

13.00

Kommunala rådet för äldre

28

-

16

-

25

-

9.00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

28

-

16*

*

25

-

13.00 *9.00

Revisorerna

27

24

24

21

19

16

11.00

Ungdomsfullmäktige

26

-

23

-

25

-

17.00

Vänortskommittén

-

11

-

15

-

-

16.30

Vänortsstyrelen

25

-

-

29

-

-

16.00


Sammanträdestider för nämnd, styrelse, beredningar, råd och utskott.

Kalender för augusti - december 2021

Nämnd/styrelse

juli

aug

sept

okt

nov

dec

Tid

Kommunfullmäktige

-

-

8

13

10

8

17.30
*13.00

Kommunstyrelsen

-

25

29

27

24

15

11.00

Barn och utbildningsnämnden

-

17

23

21

18

13

8.30

Kultur och fritidsnämnden

-

26

1

6

3

1

9.00

Samhällsbyggnadsnämnden

-

19

16

14

11

9

8.30

Socialnämnden

21

18

22

20

17

14

8.30

Socialnämndens arbetsutskott

7

4

1

6

3

1

13.30

Arbetsmarknads och integrationsutskott

-

31

-

5

2, 30

21

8.30

Demokratiberedningen

-

-

9

13

10

8

 13.30

Jävsutskottet

-

31

-

12

2, 30

-

13.00

Personalutskottet

-

-

1

6

3

1

10.00

Hälsopolitiska rådet

-

-

-

5

23

-

13.00

Kommunala rådet för äldre

-

24

-

12

-

16

9.00

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning

-

24

-

12*

-

16

13.00

*9.00

Revisorerna

-

-

1, 29

20

17

15

11.00

Vänortskommittén

-

-

9

-

11

-

16.30

Vänortsstyrelen

-

23

-

25

-

-

16.00


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00