Nyheter Omsorg och Hjälp

Stödfamiljer till barn och unga med funktionsnedsättning sökes

Vill du och din familj göra en insats för ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning? Nu söker vi familjer som kan vara stödfamilj en helg i månaden eller en vardag.

Publicerades 2022-01-24

Ansträngd bemanning inom socialtjänsten

Just nu är det hög sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn bland personalen inom socialtjänsten. Det innebär ett ansträngt läge vad gäller bemanningen i socialtjänstens samtliga verksamheter. Detta omfattar både vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, LSS, personlig assistans, samt verksamheter inom socialpsykiatri och missbruksvård.

Publicerades 2022-01-18

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00