Nyheter Omsorg och Hjälp

Uddevalla Open Nordisk turnering i september

Uddevalla Open Nordisk turnering & prova på-aktiviteter kommer att genomföras i år den 3-5 september. Under helgen kommer det att hållas parasporttävlingar och/eller prova på-aktiviteter inom nio olika idrotter i Uddevalla.

Publicerades 2021-07-02

Nu byter vi ut trygghetslarm i hemmen

Socialtjänsten i Uddevalla kommun har påbörjat arbetet med att byta ut trygghetslarm hos äldre som bor hemma. Bytet sker successivt och i etapper, där de äldsta trygghetslarmen byts ut först. Det nya trygghetslarmet som ersätter det gamla innebär ingen skillnad i funktion eller utseende.

Publicerades 2021-06-07

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00