Nyheter Trafik och Resor

Nu startar arbetet med rondell på Västgötavägen

De förberedande arbetena inför bygget av Uddevallas nya brandstation pågår för fullt. Från och med tisdag 4 maj leds trafiken på Västgötavägen om via en ny förbifart på tomtmarken för brandstationen och Exercisvägen. Anledningen till denna omledning är att en rondell ska byggas på Västgötavägen i höjd med nya brandstationen.

Publicerades 2021-04-29

Grävarbete i Sanders dalar inför flytt av fridlyst blomma

Just nu pågår grävarbete i Sanders dalar, inför flytten av den fridlysta blomman grenigt kungsljus som växer i Sörvik. Grävarbetet innebär att grävmaskiner och lastbilar passerar på gång- och cykelvägen intill Kurverödsleden på sträckan mellan Kurverödsrondellen och ner till Sanders dalar.

Publicerades 2021-04-23

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00