Nyheter Utbildning och Barnomsorg

Längre handläggningstider för ärenden inom barn och utbildning

Har du gjort ett ärende i barn och utbildnings e-tjänster och väntar på ett svar? Handläggarna har fortfarande mycket arbete med att få det nya administrativa systemet i full drift.

Publicerades 2021-09-27

Nystartat team med fokus på barn, familj och skola

Nu ska ett nystartat team utveckla nya arbetssätt för att i ett tidigt skede nå barn och unga i riskzonen för socialt utanförskap. Målet är att öka förutsättningarna för barn att lyckas i skolan och att skapa trygga uppväxtvillkor. Antalet barn och ungdomar som faller inom ramen för socialtjänstens samt barn- och utbildningsförvaltningens särskilda insatser har ökat de senaste åren. 

Publicerades 2021-09-22

RSS-ikon

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00