Studie- och yrkesvägledning

Vägskäl

Har du frågor och funderingar kring ditt studie- och yrkesval? Kanske står gymnasievalet inför dörren? Eller så funderar du över olika vägar till ett nytt yrke? Oavsett om du går i Uddevallas kommunala grundskolor, i gymnasieskolan eller är vuxen som funderar över din framtid, så är du välkommen till oss studie- och yrkesvägledare (syv).

Grundskolans studie- och yrkesvägledare kan bland annat hjälpa dig med:

  • Vägledning och information gällande gymnasievalet
  • Vägledning och information gällande prao, sommarjobb och framtida yrke

Gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare kan bland annat hjälpa dig med:

  • Vägledning och information gällande val inom gymnasiets kursutbud och inför vidare studier
  • Vägledning och information gällande sommarjobb och framtida yrke

Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare kan bland annat hjälpa dig med:

  • Vägledning och information gällande Uddevalla Vuxenutbildnings kurser och utbildningar
  • Vägledning och information gällande studieplanering, yrkesval och studieekonomi

Studie- och yrkesvägledning möter du även i undervisningen i de olika skolformerna. All skolans personal jobbar med detta. Det handlar om att du får kunskaper om arbetsliv, utbildningsväsen och samhället i stort och erfarenheter av yrkeslivet, inför dina studie- och yrkesval. Likaså handlar det om att fundera kring dig själv, vilka intressen du har, vad dina styrkor, så väl som utvecklingsområden är. När du sedan träffar oss studie- och yrkesvägledare kan vi tillsammans lägga pusslet och hitta en eller flera möjliga framtidsvägar som skulle kunna passa just dig.

Välkommen att kontakta oss!

Studie- och yrkesvägledare Uddevalla grundskolor

Linnéaskolan, Anna Fernquist, 0522-69 77 70. Evelina Fransson, 0522 69 56 73
Norgårdenskolan, Åsa Andersson, 0522-69 72 02. Helena Nilsson-El Naggar, 0522-69 77 70
Ramnerödsskolan, Åsa Karlsson, 0522-69 66 38
Sommarhemsskolan, Amanda Gavigan, 0522-69 78 55. Helena Nilsson-El Naggar, 0522-69 77 70
Västerskolan, Elin Niklassson, 0522-69 72 06
Källan - särskild undervisningsgrupp, Amanda Gavigan, 0522-69 78 55. Anna Fernquist, 0522-69 56 73

Studie- och yrkesvägledare Uddevalla Gymnasieskola

Agneberg, Kajsa Årebo Balsanius, 0522-69 68 72. Gunn Gustafsson, 0522-69 71 62. 
Sinclair
, Sara Schöldström, 0522-69 69 48
Margretegärde
, Sofie Pelas-Nilsson, 0522-69 84 85
Östrabo 1
, Hanna Lindblad, 0522-69 74 22. Sara Schöldström, 0522-69 69 48
Östrabo Yrkes, Terese Bernhardsson, 0522-69 75 14
Gymnasiesärskolan, Tina Apell, 0522-69 68 73

Studie- och yrkesvägledare Uddevalla Vuxenutbildning

Kristina Lund Björkdahl, 0522-69 78 31
Camilla Säreborn, 0522-69 78 58
Birgitta Hansson, 0522-69 77 85
Carina Olsson, 0522-69 78 62
Ammi Orloff, 0522-69 77 67
Kristin Andersson, 0522-69 81 64

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00