Uddevalla vuxenutbildning

Information Covid-19

Uddevalla kommun följer noggrant utvecklingen av det nya coronaviruset covid-19. Aktuell och uppdaterad information om viruset, smittspridningen och rekommendationer finns att läsa på Uddevalla kommunen hemsida.

Under hösten planerar Uddevalla Vuxenutbildning att successiv återgång till platsundervisning med start i augusti 2021. Ändringen består av att undervisning i större utsträckning än tidigare under pandemin ska ske på plats och att personal ska arbeta på plats. Distansundervisning kan fortsatt användas där det bedöms lämpligt. Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska följas.

Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.

Viktig information till elever och studerande.

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta med tvår och vatten i minst 20 sekunder.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

För mer information, kontakta
Björn Wärnberg, chef Uddevalla vuxenutbildning, telefon 0522-69 75 21
Roger Ekeroos, ordförande barn- och utbildningsnämnden, 0522-69 70 85


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00