Grundläggande allmänna kurser

Antagningsbesked kommer endast att skickas ut via mail.
Därför är det viktigt att du anger rätt e-postadress i din ansökan.
Och för dig som redan studerar här: se över att du har en uppdaterad e-postadress.

Kurser som startar hösten 2021.

Webbansökan öppen följande perioder

Sökperiod 1: 1 april - 15 maj

 • 15 juni: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
 • 18 juni: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
 • 21 juni: sista svarsdag

Sökperiod 2: 31 maj - 20 juni

 • 20 juni: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
 • 30 juni: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
 • 7 juli: sista svarsdag

Sökperiod 3: 12 juli - antagning i mån av plats på kurs.

grundläggande kurser

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan.
Den ger en bred allmän kunskap för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier.

För heltidsstudier räknas 20 poäng per vecka.

Om du saknar färdigheter/kunskaper som normalt uppnås i grundskolan har du rätt att studera på grundläggande nivå.

KURSLITTERATUR till samtliga grundläggande kurser finns att låna på skolan.

Enligt Vuxenutbildningens förordning kan vid intresse även följande kurser anordnas

 • Biologi
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning