Komvux som särskild utbildning

särvux

Till dig som vill läsa på Komvux som särskild utbildning

Du som har fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller en hjärnskada kan läsa inom Komvux som särskild utbildning . Det finns många kurser och utbildningar att välja.

Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Du har rätt till grundläggande utbildning om du saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Till gymnasiala kurser är du behörig att söka om du saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kontakt

Maria Resenius, +46 522‑69 78 70

Förstelärare

maria.resenius@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Anna Kihlander, +46 522‑69 78 54

Förstelärare

anna.kihlander@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Jacqueline Jensen Lund, +46 522‑69 78 24

Lärare

jacqueline.jensen-lund@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA