Information om COVID-19

Uddevalla kommun följer noggrant utvecklingen av det nya coronaviruset covid-19. Aktuell och uppdaterad information om viruset, smittspridningen och rekommendationer finns att läsa på Uddevalla kommunen hemsida.

Undervisningen vid Uddevalla vuxenutbildning övergår till distansundervisning fram till fredag den 5 mars. Anledningen är att minska risken för smittspridning av covid -19.

Praktiska moment kan komma att ske på plats i vuxenutbildningens lokaler, men i mindre grupper. Även laborationer samt stöd till elever som är i behov av handledning i sina studier, kan komma att ske på plats.

  • Alla elever kommer att få ytterligare information via sina lärare och lärplattformen Classroom.

  • Rektor kan besluta om undantag från detta beslut om det finns särskilda skäl för elever vid Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd undervisning.

Alla möten mellan personal kommer att ske på distans.

Beslutet om undervisning på distans är fattat av barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos i samråd med vuxenutbildningens chef Björn Wärnberg.

För mer information, kontakta
Björn Wärnberg, chef Uddevalla vuxenutbildning, telefon 0522-69 75 21
Roger Ekeroos, ordförande barn- och utbildningsnämnden, 0522-69 70 85


Viktig information till elever och studerande.

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta med tvår och vatten i minst 20 sekunder.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

  • Klassrummen öppnas 10 min innan lektionen startar.
  • Rast tas i klassrummet. Sitt inte ute i korridoren.
  • Max 1 person i Receptionen. Ring gärna 0522-69 60 00
  • Café Måsen är stängd


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00