Bygglovshandläggare

300 YH-poäng - 1,5år

Bygglovshandläggare Tjej och Kille med ritning


Städer expanderar och det finns behov av en väl genomtänkt stadsplanering. Som bygglovshandläggare är du viktig i processen.

Genom utbildningen får du specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du lär dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen igår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Uddevalla, Lidköping eller Borås
Utbildningen ges på Campus Västra Skaraborg med sändning till Uddevalla och Borås, där det finns grupper med studerande. Lärare finns i Lidköping och undervisar två till tre dagar i veckan. Ett antal fysiska träffar i Lidköping kan förekomma.


Du kan jobba som

 • bygglovshandläggare
 • byggnadsinspektör
 • bygglovsassistent
 • bygglovskonsult i privat verksamhet

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Samhällsplanering, bebyggelseutformning och gestaltning, 40 p
 • Plan- och bygglagen samt bygglagstiftning, 40 p
 • Yrkesengelska för bygglovshandläggare, 10 p
 • Boverkets byggregler, 35 p
 • Hållbar utveckling, 20 p
 • Praktisk bygglovshandläggning, 20 p
 • Kommunikation och konflikthantering, 15 p
 • Kommunal förvaltning, 10 p
 • LIA 1, 20 p
 • Lagstiftning och juridik, 30 p
 • LIA 2, 50 p
 • Examensarbete, 10 p

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera olika verksamheter och kommuner representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

LIA - Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Utbildningsstart Februari 2022

Ansök här

Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p
  Byggnadsverk, 100 p eller -||-, Bygg och anläggning 1, 200 p, eller -||-, Arkitektur – hus, 100 p, eller -||-, Hållbart samhällsbyggande, 100 p

Läs mer om utbildningen på Lidköpings hemsida


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00