Uddevalla vuxenutbildning

Betongarbetare Industri i kombination med svenska

betongarbetare

En utbildning för dig som vill arbeta med betong inom industrin.

Planerad start höst 2022

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Pågående utbildning
2021-09-20 – 2022-06-25

Studietakt

Heltidsstudier, 40 veckor.

Ansökan

Här gör du din ansökan

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har betyg i SFI D anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till en kunskapsbedömning via webbansökan, förutom ni som studerar Sfi nu.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du kommer att bli tilldelad en plats för APL, vilket betyder Arbets Platsförlagt Lärande. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats samt nödvändiga arbetskläder

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2021-09-20 – 2022-06-25 = 40 veckor, totalt 800 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00