Uddevalla vuxenutbildning

Handel i Lärlingsform

Lärlingsutbildning Bygg

Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom handel och service har i vår region de senaste åren varit stor. Uddevalla ligger nära ett av landets mest strategiskt belägna affärscentra och som dessutom inom de närmaste åren kommer att fortsätta växa.

En bransch som växer behöver välutbildade och kunniga medarbetare. Efter fullgjord utbildning har du möjlighet att arbeta som inköpare och säljare inom olika branscher eller med marknadsföring på olika företag. Utbildningen innehåller kurser inom praktisk marknadsföring, branschkunskap, affärsutveckling, inköpsarbete, service, entreprenörskap samt näthandel.

Denna utbildning är för dig som vill ha ett praktiskt och omväxlande arbete i olika sorters miljöer och med olika typer av kunder. Handel är ett brett område som ger dig möjlighet att studera som lärling inom den bransch som intresserar dig mest. Exempel på branscher är kläder, livsmedel, elektronik och inredning.

Start 28 februari 2022

Utbildningstid

2022-02-282023-03-17

Studietakt

Heltidsstudier, 45 veckor

Ansökan

Här gör du din ansökan

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Godkänt betyg i svenska, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt godkänt betyg i matematik grundläggande nivå behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om du inte har betyg men motsvarande kunskaper är du välkommen att anmäla dig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

Du inleder din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få introduktion i yrkets grunder. Därefter går du ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en övervägande del av utbildningstiden.

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv bekosta läromedel, kläder, skor, samt resor till och från din arbetsplats. (APL)

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-02-28 – 2022-06-10 = 15 veckor, 300 poäng.
2022-08-22 – 2023-03-17 = 30 veckor, 600 poäng.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information

Kontakt

Pia Meijerbom, +46 522‑69 69 56

Förstelärare

pia.meijerbom@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA