Uddevalla vuxenutbildning

Rengöringsservice i kombination med svenska

Rengöringsservice

En utbildning för dig som gillar ordning och reda och som tycker om att jobba med service inom städ.

För att du skall få bästa möjliga förutsättningar till arbete efter utbildningen, läser du yrkessvenska genom hela utbildningen.

Du får lära dig hur man professionellt arbetar med rengöring. Du får lära dig att använda rätt metoder, medel, redskap och maskiner. Du kommer att ha APL som en del av utbildningen. Du får kontakt med arbetsgivare och lär dig yrket genom att arbeta med riktiga kunder. Du får träna på att välja, hantera och sköta utrustning och använda kemisk-tekniska produkter för rengöring. Det är viktigt att du är serviceinriktad och en god lyssnare.

Start 17 januari 2022

Utbildningstid

2022-01-17 – 2022-04-29

Studietakt

Heltidsstudier, 15 veckor.

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till en kunskapsbedömning via webbansökan.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2021-08-30 – 2021-12-10 = 15 veckor, totalt 300 poäng
2022-01-17 – 2022-04-29 = 15 veckor, totalt 300 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Kontakt

Annelie Olofsson, språklärare.
0522-69 78 40
annelie.olofsson@uddevalla.se

Annelie Eklund, yrkeslärare.
0522-69 78 33
annelie.eklund@uddevalla.se


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00