Uddevalla vuxenutbildning
vård och omsorgscollege

Vård och omsorg Distans

För dig som är intresserad av att arbeta inom vård och omsorgsyrken.

vård

Start våren 2022

11 januari och 8 februari

Information om kursinnehåll kommer senare.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Studietakt

Deltidsstudier eller Heltidsstudier
Vid heltid läser du 20 poäng/vecka och vid
deltid 10 poäng/vecka.


Ansökan

Här gör du din ansökan
Ansökan görs i samråd med studie- och yrkesvägledare.

I din ansökan bifogar du: tjänstgöringsintyg, det behövs också en arbetsbeskrivning/arbetsuppgifter med underskrift av ansvarig chef
och betyg och intyg från kurser/utbildningar du gått inom yrkesområdet.

Nya direktiv för APL från Uddevalla socialtjänst

Alla anställda inom socialtjänsten som utför vårdnära arbete med äldre eller andra brukare behöver vara fullvaccinerade mot covid -19. Personal som är ovaccinerad kommer att omfördelas till arbetsuppgifter som inte är vårdnära. Beslutet har fattats av Uddevalla socialtjänst och syftar till att skydda äldre och andra brukare från smitta.

Detta innebär att du som studerar inte kommer kunna fullfölja APL/LIA om du inte är färdigvaccinerad.

Här kan du läsa mer om beslutet på Uddevalla kommuns hemsida »

Att arbeta inom vård- och omsorg innebär

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov
  • förmåga att lyssna, ta ansvar och kunna sätta sig in i andra människors situation
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Att studera på Distans innebär

Att du kan strukturera dina studier och har möjlighet att avsätta den tid som behövs för att klara studierna. Distansutbildning innebär i hög grad självstudier, vilket ger dig en flexibilitet. Det ställer dock höga krav på eget ansvar och initiativ. Du får tillgång till vår distansplattform med kursplaner, uppgifter och kommunikation med dina lärare. Du har också möjligheter att träffa din lärare för handledning, stöd/ vägledning i dina studier. Du kommer även kunna delta vid studiecirklar vid behov. Övriga studentstödjande resurser som finns tillgängliga är studiecentrum, studievägledning och bibliotek.

I din distansutbildning ingår obligatoriska föreläsningar/metodövningar/examinationer och APL kan förekomma. Vilket innebär att du måste ta ledigt från eventuellt arbete. I dina distansstudier ingår även fysiska träffar och nätbaserade möten med dina lärare.

Du kan studera hela vård- och omsorgsutbildningen eller enstaka kurser. Du kan studera 50% eller 100%.

Du behöver ha datavana då ditt arbete kommer att ske helt digitalt via kursplattform. Om du inte har detta söker du först till skolans grundläggande datakurs.

Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och kamerafunktion för att kunna arbeta mot vår plattform ”Edwise” och för att kunna delta i examinationer, provtillfällen via uppkoppling.

Vill du söka enstaka kurs?

Du som behöver studera enstaka kurs kan söka en eller max två kurser från Vård- och Omsorgsutbildningen.

Har du redan en del av de kunskaper och erfarenheter som krävs inom vård och omsorg?

I utbildningen har vi ett validerande förhållningssätt. Har du kunskaper, då kan du få dem validerade, om det finns förutsättningar. Validering är främst till för dig som har ett par års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorgsarbete.

Först när du blivit antagen och har börjat din utbildning kommer lärarna att kartlägga dina kunskaper mot kurserna som ingår. Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt och beror på hur stor del av utbildningen du kan validera.

Här kan du läsa mer om validering.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och Matematik grund,delkurs 2 anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till en kunskapsbedömning via webbansökan, förutom ni som studerar Sv/Sva grund nu.

Grundläggande datakunskaper.

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen på distans ser vi att du behöver ha relevant erfarenhet från arbete inom vård och omsorg. Du som inte har relevant erfarenhet av arbete inom vård och omsorg ska söka till vår skolförlagda utbildning.  Läs mer om vår skolförlagda utbildning här »

För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa till svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Upplägg

Undervisningen sker på distans vilket innebär att stor del av dina studier sker digitalt via en kursplattform.

Uppstartsdagen är obligatorisk. Om du inte deltar förlorar du din studieplats. Examinationer som sker i skolan/ samt via webb är obligatoriska.

Kurslitteratur och kostnader

Kurslitteratur meddelas vid kursstart. Du bekostar själv din litteratur och ev. resor till och från din APL-plats.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »


Kontakt

Christina Almqvist, +46 522‑69 58 85

Rektor

christina.almqvist@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Pauline Nehme, +46 522‑69 71 78

Lärare

pauline.nehme@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Linda Gustavsson, +46 522‑69 78 22

Lärare

linda.gustavsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Maria Gillstedt, +46 522‑69 78 34

Lärare

maria.gillstedt@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA