Uddevalla vuxenutbildning

Vård och omsorg i kombination med svenska

vård

För dig som vill studera vård- och omsorgsutbildning samtidigt med integrerad svenska.

Utbildningen syftar till att du får grundläggande kunskaper för arbete som vårdbiträde.

Vårdkurser integreras med svenska som andraspråk och utifrån vad vi läst, sett eller lyssnat på får du stora möjligheter att träna och utveckla din kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.

Nytt är att om du vill arbeta som undersköterska behöver du förutom denna grundutbildning också läsa en av våra  valbara yrkesutgångar vilket är utöver grundutbildningstiden.

För att få diplom för vård och omsorgs collage behöver du ha läst eller läsa till svenska 1/
svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Planerad start hösten 2022

Information om kursinnehåll kommer senare.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Pågående utbildning 2020-01-13 - 2022-12-23.

Studietakt

Heltidsstudier.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI D anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Integrerat i utbildningen:

  • Svenska som andra språk grund
  • Matematik grund – delkurs 1 och 2 i första hand med möjlighet att läsa 3 och 4 om det finns förutsättningar

Upplägg

I utbildningen förekommer arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. Kostnader för resor bekostar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens schema. Arbetspass kan vara mellan 06.45-22.00.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00