Uddevalla vuxenutbildning
vård och omsorgscollege

Vård och omsorg

För att få diplom för vård- och omsorgscollege behöver du ha läst eller läsa till svenska 1/svenska som andra språk1 och samhällskunskap 1a1.

vård

Att arbeta inom vård- och omsorg innebär:

  • ett omväxlande och stimulerande arbete för dig som är intresserad av och vill arbeta med människor
  • många olika arbetsuppgifter som utgår från vårdtagarens/patientens behov
  • förmåga att lyssna, ta ansvar coh kunna sätta sig in i andra människors situation
  • att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

Arbetsområden efter utbildningen
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som undersköterska eller motsvarande yrkesroll.

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för ett arbete inom vård- och omsorgsverksamheter.

Start 10 januari 2022

Utbildningstid

2022-01-10 – 2023-05-26

Studietakt

Heltidsstudier, 62 veckor

Ansökan

Här gör du din ansökan
Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Om du inte är skriven i Uddevalla kommun, tag takontakt med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att göra en individuell studieplan. Det är din hemkommun som beslutar om du får studera i Uddevalla eller inte. Därför skall du skicka din ansökan till din hemkommun.

Nya direktiv för APL från Uddevalla socialtjänst

Alla anställda inom socialtjänsten som utför vårdnära arbete med äldre eller andra brukare behöver vara fullvaccinerade mot covid -19. Personal som är ovaccinerad kommer att omfördelas till arbetsuppgifter som inte är vårdnära. Beslutet har fattats av Uddevalla socialtjänst och syftar till att skydda äldre och andra brukare från smitta.

Detta innebär att du som studerar inte kommer kunna fullfölja APL/LIA om du inte är färdigvaccinerad.

Här kan du läsa mer om beslutet på Uddevalla kommuns hemsida »

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har godkända betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och Matematik grund, delkurs 2 anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till en kunskapsbedömning via webbansökan, förutom ni som studerar Sv/Sva grund nu.

Förkunskaperna har utökats med matematik, delkurs 2 under 2021. Om du saknar delkurs 2 i matematik så kan du höra av dig till våra Studie- och yrkesvägledare så får du hjälp inför din ansökan.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande. Kostnader för resor till arbetsplatsen betalar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens arbetstider.

Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kostnader

Du bekostar själv din litteratur och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-01-10 – 2022-06-10 = 22 veckor, 450 poäng
2022-08-22 – 2023-01-06 = 20 veckor, 400 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00